Vad vi privatpersoner kan göra för miljön

Miljön är allas ansvar. Och även om en ensam persons inverkan kommer att vara enorm blir den större och större ju fler av oss som tar vårt ansvar. Många frågar sig vad de faktiskt kan göra för miljön. Här tittar vi lite närmare på just detta.

Resvanorna påverkar mest

Hur vi väljer att ta oss runt i världen är där vi påverkar miljön mest. Att inte resa lika ofta och vara borta längre när vi väl reser har en tydlig inverkan på en privatpersons klimatpåverkan. Att välja att inte resa till lika långväga destinationer kommer därför också vara betydelsefullt.Även för kortare sträckor kan vi göra skillnad genom att i större utsträckning välja kollektivtrafik istället för en fossildriven bil. Att välja en mer miljövänlig bil är också positivt för miljön.

Vårt boende har också en inverkan

En stor bov i många hem är dålig energieffektivisering. Detta är något man bland annat kan ta reda på genom att titta mer noga på sin energiförbrukning. Att välja ett klimatsmart uppvärmningssystem är också ett bra val. Vi kan även välja att köpa in miljömärkt el. Detta är el som kommer från förnybara källor. Eller ta initiativet att installera solceller på taken.