Forskning som förbättrar miljön

På denna sajt kommer vi ta upp olika forskningsstudier och innovationer som lett till förbättringar för miljön. Vi lever i en kritisk tid, både för mänskligheten och hela planeten. Behovet av att skydda den och oss och att söka mer hållbara formler för att interagera med omgivningen är av stor vikt just nu.

VI har börjat återanvända element som traditionellt anses vara avfall. Målet med denna hållbara utvecklingsstrategi är att producera varor och tjänster samtidigt som råmaterial, vatten- och energiförbrukning och avfall minskas. En aspekt är bioekonomin, där antingen levande organismer eller deras delar används för att hjälpa miljön, vilket kan bidra till vår tillväxt. Detta kan även hjälpa till att spara på vår miljö.

Utvecklingen av tekniken i jordbruket

Den teknik som används inom jordbruket är ett bra exempel. Utvecklingen av förbättrade grödor, som under de senaste decennierna har ökat genom tillräcklig vetenskaplig bevisning för att stödja dess användbarhet och säkerhet, visar hur bioteknik kan producera grödor som är resistenta mot klimatförändringar. Förutom initiativ som vitamin A-berikat gyllene ris har forskare lyckats skapa andra sorter av ris som är resistenta mot översvämning.

Det är inte det enda alternativet som gör det möjligt för oss att anpassa grödor till de förändrade väderförhållandena som orsakas av den globala uppvärmningen. Europeiska Unionen hävdade nyligen att de skulle stödja en undersökning som syftar till att utveckla torktoleranta spannmål. Översvämningar, torka och andra faror som bränder är några av de problem som klimatförändringen kommer att förvärra, särskilt i de fattigaste regionerna.

Biobränslen och energi

Bland teknologier som sparar miljön spelar elbilar och biobränslen en särskild roll. Termen ”gröna bilar” är inte bara begränsad till den elektriska typen, utan innefattar även bilar som förbrukar mindre för att åka på samma avstånd, hybridfordon och många andra. Att förändra tankesättet i denna bransch är avgörande, eftersom exempelvis fordon i USA, bil, buss, motorcykel och lastbilar, täcker ett årligt avstånd som motsvarar 13 440 rundturer till solen.

I sökandet efter alternativ till konventionella fordon för att minska förbrukningen av olja och fossila bränslen, blir förnybar energi alltmer framträdande. Detta inkluderar biobränslen, ett alternativ till traditionella bränslen som genereras av biomassa av levande organismer eller deras metaboliska avfall. Forskningsstudier idag fokuserar på att dra särskild nytta av avfall , men även utvinning av energi från sockerrör eller majs.