Förbättra din livskvalitet med hörapparat

Det gör en stor skillnad med en hörapparat och höjer din livskvalitet avsevärt. Att inte kunna höra ordentligt bidrar till trötthet och missförstånd. 

En hörapparat underlättar

Den är till stor hjälp vid studier och arbete, den stimulerar till nyfikenhet när du enklare kan delta i olika aktiviteter. Du slipper att hoppa över aktiviteter på grund av att du inte kan höra. Din oro kommer minska när du inte behöver bekymra dig för att du inte ska missa något som andra säger.

Att kunna delta

I de olika sociala sammanhangen där du kan påverkar delaktigheten gör det roligare för dig att umgås med andra. Därmed ska du inte vänta i onödan med att skaffa dig en hörapparat.

Vilken sort?

Det finns flera funktioner i hörapparater vilket du får bestämmer behoven, det vill säga vilka miljöer du vistas i. Du får hjälp med en hörapparat när du träffar en audionom. Då utreder de ditt behov av hjälpmedel och vilket som passar dig bäst.

Det tar ett tag att vänja sig vid en hörapparat. Du kan bli trött eftersom du kan uppleva det som ansträngande i början. Hjärnan har ändå anpassat sig till den nedsatta hörseln under en längre tid.