Tänk även på arbetsmiljön

En aspekt av miljöarbete är hur vi bygger upp våra egna miljöer och hur dessa i sin tur påverkar oss. Många av oss spenderar omkring 8 timmar på vår arbetsplats fem dagar i veckan en stor del av året. Att arbetsmiljön då kan vara betydelsefull för vårt välbefinnande är knappast förvånande när man tänker efter.Arbetet med arbetsmiljön är varje arbetsgivares ansvar, men det är också viktigt att anställda meddelar sin arbetsgivare eller skyddsombud om eventuella brister i arbetsmiljön.Luften är en av aspekterna av arbetsmiljön vi måste vara speciellt noga med. Att arbeta i dålig luft kan påverka oss på många sätt och vis. Symptom som huvudvärk, trötthet, illamående, återkommande luftvägsinfektioner, irritation i ögon, näsa och hals och annat har alla kunnat kopplats till bristande luftkvalitet. Av denna anledning gäller det att ta itu med detta i tidigt stadium för att alla på arbetsplatsen ska kunna må bra.Ventilationen spelar en nyckelroll i luftkvaliteten inomhus och det är viktigt att denna fungerar korrekt. Regelbunden inspektion av ventilationen är ett viktigt arbete som inte får försummas. På så sätt minimera risken för problem med luften och fel kan ställas tillrätta omgående.Ljuset har också en enorm påverkan på en arbetsmiljö och något man bör sträva efter att förbättra. Dåligt ljus kan tvinga anställda att arbeta i skadliga arbetsställningar, vilket i längden ökar risken för problem med bland annat axlar och rygg.I största möjliga utsträckning är det rekommenderat att använda sig av dagsljuset för att täcka den grundläggande ljusbehovet. Detta på grund av att dagsljus blockerar produktionen av sömnhormonet melatonin och ser därför till att hålla oss pigga och mer produktiva. Genom modernt nytänkande och innovation är möjligheterna för utnyttjandet av dagsljus större idag än någonsin. Belysningen på en arbetsplats ska alltid vara anpassat efter arbetet som utförs.