När ett stambyte är gjort i fastigheten – vad händer då?

Ett traditionellt stambyte innebär ganska mycket trassel för hyresgästerna i ett hus. Det blir dock förr eller senare ett nödvändigt ont i de flesta fastigheter.

Traditionella stambyten är då man byter ut rör i väggarna i alla våtutrymmen. Detta innebär att väggarna blir nedbrutna och de gamla rören blir uttagna för att lägga in nya. Dessutom tar arbetarna tillfället i akt och undersöker om det finns fukt i väggarna. Det kan då bli åtgärdat under samma period som stambytet.

Hur påverkar det dig som boende

Om detta ska ske där du bor får du räkna med att flytta ut i några veckor, eller bo kvar utan rinnande vatten och avlopp. Eftersom inte alla kanske har möjligheten att flytta ut temporärt så brukar toaletter, duschar och vattenkranar placeras ut i andra delar av huset. Visserligen får då hyresgästerna dela på de faciliteterna.

Miljövänligare alternativ

Ett bättre alternativ till den traditionella metoden är så kallad relining. Relining är betydligt bättre för miljön och hyresgästerna kan bo kvar medans det sker. Vid relining så lägger man helt enkelt ett nytt skikt inne i rören. Detta tar dessutom mycket mindre tid än det traditionella stambytet och är dessutom billigare.