Browse Category

Miljö

Miljövänlig rengöring

Att kunna rengöra saker och ting miljövänligt är en väldigt stor fråga. Några av de kraftigaste rengöringsmedlen vi använd i modern tid har varit miljöfarliga i en utsträckning eller annan. Allt eftersom vi insett den effekt dessa medel haft på miljön har vi fasat ut dem och letat efter bättre alternativ.

Man kan inte förvänta sig att alla privatpersoner vet vad deras rengöringsmedel innehåller. Eller åtminstone inte vad vilken effekt innehållet har på miljön. Detta är anledning till varför vi har organisationer som arbetar för att miljömärka produkter vi använder i vår vardag.

Att hålla sig till miljömärkta rengöringsmedel är därför något vi alla kan förlita oss på. Ett rengöringsmedel som saknar miljömärkning behöver förstås inte förgifta allt det kommer i kontakt med. Med det betyder i regel att en eller annan del av innehållet är dåligt för miljön på något sätt.

Miljövänlig rengöring är dock inte bara något privatpersoner behöver tänka på. Ett företag som använder sig av en städfirma för att sköta kontorsstädningen bör se till att denna firma använder miljövänliga rengöringsmedel.

Vikten av miljövänliga metoder ökar också i vikt ju större företaget blir. Och börjar man tala om industriverksamheter eller liknande är miljöpåverkan troligtvis ännu större. Men det finns också företag som RecondConcept som arbetar hårt för att erbjuda bättre lösningar för just industriföretag och verksamheter.

Det mesta vi rengör tar sig antingen ned i avloppet eller grundvattnet. Oavsett fallet kan det ha allvarliga implikationer för vår miljö. Att förhindra detta i så stor utsträckning som möjligt kommer att hjälpa till att skapa en bättra framtid för både oss själva och kommande generationer.

Vad vi privatpersoner kan göra för miljön

Miljön är allas ansvar. Och även om en ensam persons inverkan kommer att vara enorm blir den större och större ju fler av oss som tar vårt ansvar. Många frågar sig vad de faktiskt kan göra för miljön. Här tittar vi lite närmare på just detta.

Resvanorna påverkar mest

Hur vi väljer att ta oss runt i världen är där vi påverkar miljön mest. Att inte resa lika ofta och vara borta längre när vi väl reser har en tydlig inverkan på en privatpersons klimatpåverkan. Att välja att inte resa till lika långväga destinationer kommer därför också vara betydelsefullt.

Även för kortare sträckor kan vi göra skillnad genom att i större utsträckning välja kollektivtrafik istället för en fossildriven bil. Att välja en mer miljövänlig bil är också positivt för miljön.

Vårt boende har också en inverkan

En stor bov i många hem är dålig energieffektivisering. Detta är något man bland annat kan ta reda på genom att titta mer noga på sin energiförbrukning. Att välja ett klimatsmart uppvärmningssystem är också ett bra val. Vi kan även välja att köpa in miljömärkt el. Detta är el som kommer från förnybara källor. Eller ta initiativet att installera solceller på taken.

 

Tänk även på arbetsmiljön

En aspekt av miljöarbete är hur vi bygger upp våra egna miljöer och hur dessa i sin tur påverkar oss. Många av oss spenderar omkring 8 timmar på vår arbetsplats fem dagar i veckan en stor del av året. Att arbetsmiljön då kan vara betydelsefull för vårt välbefinnande är knappast förvånande när man tänker efter.

Arbetet med arbetsmiljön är varje arbetsgivares ansvar, men det är också viktigt att anställda meddelar sin arbetsgivare eller skyddsombud om eventuella brister i arbetsmiljön.

Luften är en av aspekterna av arbetsmiljön vi måste vara speciellt noga med. Att arbeta i dålig luft kan påverka oss på många sätt och vis. Symptom som huvudvärk, trötthet, illamående, återkommande luftvägsinfektioner, irritation i ögon, näsa och hals och annat har alla kunnat kopplats till bristande luftkvalitet. Av denna anledning gäller det att ta itu med detta i tidigt stadium för att alla på arbetsplatsen ska kunna må bra.

Ventilationen spelar en nyckelroll i luftkvaliteten inomhus och det är viktigt att denna fungerar korrekt. Regelbunden inspektion av ventilationen är ett viktigt arbete som inte får försummas. På så sätt minimera risken för problem med luften och fel kan ställas tillrätta omgående.

Ljuset har också en enorm påverkan på en arbetsmiljö och något man bör sträva efter att förbättra. Dåligt ljus kan tvinga anställda att arbeta i skadliga arbetsställningar, vilket i längden ökar risken för problem med bland annat axlar och rygg.

I största möjliga utsträckning är det rekommenderat att använda sig av dagsljuset för att täcka den grundläggande ljusbehovet. Detta på grund av att dagsljus blockerar produktionen av sömnhormonet melatonin och ser därför till att hålla oss pigga och mer produktiva. Genom modernt nytänkande och innovation är möjligheterna för utnyttjandet av dagsljus större idag än någonsin. Belysningen på en arbetsplats ska alltid vara anpassat efter arbetet som utförs.

Ta en titt på energiförbrukningen hemma

Vi använder var och en mycket energi varje år för att hålla igång ett helt hushåll. Många av oss förbrukar dock mer än vår beskärda del och både för miljöns skull och vår egen plånbok kan det vara smart att ta sig en närmare titt på sin egen energiförbrukning.

Räkna ut förbrukningen

Det är svårt att säga exakt hur mycket man egentligen förbrukar då det är många olika faktorer som spelar en roll i detta. För att få en ganska grov men ändå rättvis visning på detta kan man använda energikalkylen som Energimyndigheten erbjuder. Variabler som inte finns med i kalkylen kan fortfarande spela betydelsefulla roller, men de flesta kommer att få en bra fingervisning.

Åtgärder för att spara energi

Båda stora och små förändringar kan ge bra resultat när det kommer till energibesparing. Här tittar vi lite snabbt på ett antal kloka val man kan göra:

  • Satsa på solel – När man tittar på alternativ elproduktion har solel blivit allt mer populärt. De kan ge en effekt på omkring 1 000 kWh per kvm per år och därmed generera en inte obetydlig del av årsförbrukningen.
  • Spara på uppvärmningen – Byt ut gamla fönster till moderna treglasfönster. Täta fönster och dörrar ordentligt. Undvik att täcka för elementen. Sänk temperaturen inomhus en eller två grader.
  • Använd mindre varmvatten – Välj snålspolande kranar och dusch för att minska vattenförbrukningen med omkring 40 %. Handdiska inte under rinnande vatten utan använd en diskpropp istället.
  • Tänk på belysningen – Håll inte lampor tänd i onödan. Välj lysrörsarmaturer där det är lämpligt. Dimmra ljuset i fler rum. Använd skymningssensor för utebelysning.
  • Vid användning av hemelektronik – Köp energieffektiva elektronikprylar i större utsträckning. Stäng av elektroniken istället för att bara låta dem gå in i viloläge.

Vad gör man med sin gamla telefon?

Har du köpt en ny telefon? Kul! Har du fortfarande kvar din gamla telefon? Faktum är att i de flesta fall när folk köper en ny telefon så har de kvar sin gamla. Omkring 90% av komponenterna i de flesta gamla telefoner går dessutom att återvinna. Är det så att den gamla telefonen fortfarande fungerar så kan du ge den liv igen och möjligtvis sälja den istället för att slänga den. Vi tänkte ge några tips på hur du ger nytt liv till din telefon, eller vad du ska göra om det inte är ett alternativ.

Säkerhetskopiera och rensa

När det är dags att byta telefon så vill man i många fall behålla saker från sin gamla. Då krävs det att du gör en säkerhetskopiering av din gamla telefon. De flesta tillverkarna har en tjänst för detta idag är din säkerhetskopiering lagras på en molntjänst så du enkelt kan ladda hem den på din nya telefon. När säkerhetskopieringen är klar så är det dags att radera all din personliga data. Detta kan se lite olika ut på olika telefoner, det man ska leta efter är att fabriksåterställa telefonen, då tas all data bort. Det räcker alltså inte med att bara radera alla appar.

Sälj telefonen

Trots att du inte ser samma värde i den gamla telefonen längre så finns det andra som gör det. Det finns faktiskt en ganska stor marknad för begagnad elektronik i Sverige och det finns många tjänster som förenklar processen till exempel Blocket.se. När du ska sätta ett pris så kan du kolla runt vad andra telefoner av samma modell säljs för och sedan sätta ditt pris efter det.

Återvinn telefonen

Om du inte får din telefon såld så är det lätt att den bara hamnar i en låda och kanske blir slängd efter en tid. Då finns det faktiskt fler alternativ som dessutom är bra för miljön. Vissa mobiloperatörer tar nämligen emot gamla telefoner och ger dig även en slant för det! På senare har det även börjat dyka upp tjänster som funkar så att de köper av dig din telefon oavsett skick så att vissa delar av telefonen kan återanvändas.

Miljöarbetet i företagen

Många företag har ett förnämligt miljöarbete och arbeta kontinuerligt för att minska sina utsläpp och skapa en mer miljövänlig verksamhet. För en del så går arbetet enklare medans andra har en längre väg att gå för att skapa förändringarna. Helt klart är att inom vissa branscher så behövs det arbetas hårdare än hos andra.

Miljösmarta lösningar för företaget

Det kan vara att förhandla till sig ett bättre elavtal och vilken typ av armaturer som används i lokalerna. Det finns idag många energismarta lösningar för att kunna spara. Industrier med stora fastigheter kan ha större anledning att se över allt som har med energi att göra. Det kan också vara en stor fördel att renovera saker istället för att kasta väl fungerande utrustning istället för att köpa nytt. Genom nya innovationer så kan företagen få hjälp med rengöring och återställelse av exempelvis maskindelar.

Miljömedvetenheten hos företag

Vi blir allt mer miljömedveten idag och även de stora företagen gör sitt för att hjälpa till. Att förbättra vår miljö är det många som arbetar för. Naturvårdsverket tillsammans med ett gäng myndigheter har satt upp en sajt som kan hjälpa till att stärka miljömedvetenheten hos företag. Det finns konkreta förslag på hur man kan arbeta för en bättre miljö på den sajten. Tillsammans så kan vi göra något och om alla arbetar för samma mål så kommer det att ske en förändring.

Olika sätt att bli en miljöhjälte

Kan man hjälpa miljön genom att spela på nätet? Ja, om du tänker på saken så stämmer det faktiskt. Den digitala revolutionen innebär att vi förbrukar mindre resurser än tidigare. Naturligtvis är det digitala formatet inte svaret på allt, men ett steg i rätt riktning.

Tidigare reste spelare för att spela på fysiska casinon i Monaco eller Las Vegas. Det innebar långa resor med flyg, tåg, båt eller bil. Av dessa är det väl enbart tåget som anses vara miljövänligt. I dagsläget behöver du inte gå utanför dörren för att spela.

Elförbrukning och materialåtgång

Det är inte bara resorna till och från casinot som skadar miljön, en annan punkt på listan är elförbrukning. Nu är denna förtjänst inte så stor som man kan tro, eftersom den minskade elförbrukningen från casinona istället övergått till elförbrukning från serverhallar.

Däremot minskar förbrukningen av material som behövs för att underhålla en fysisk byggnad. Det behövs inte hellre någon disk av glas eller porslin, eftersom ingen köper drinkar eller tilltugg (annat än det som de fixar hemma då). Dessutom minskar behovet av städning med olika kemikalier.

Andra miljöförtjänster

Med digitala casinon minskar också behovet av reklam i pappersform. Som vi i dagsläget vet är pappersförbrukning en stor miljöbov. Att då minska behovet av att trycka upp olika saker på papper, så som vinstlistor och liknande, innebär en vinst för miljön.

Det finns med andra ord en lång rad miljömässiga vinster med att spela digitalt eftersom detta minskar både resor och förbrukning av olika material som behövs för att driva ett landbaserat casino. Samtidigt sparar du själv en massa pengar. Med andra ord, en vinst för alla.